פעילות מבצעית

מבצע "קרדינל" ו"קינמון" - 1969 - 1970

 
1969מבצע "קרדינל" ו"קינמון" - 1969 - 1970