פעילות מבצעית

תנשמת בבקעת הירדן 5,6 נובמבר 1969

 
1969

תנשמת בבקעת הירדן 5,6 נובמבר 1969