פעילות מבצעית

המרדף יום צפונית למשטרת הג´יפטליק 21.4.69

 
1969
מרדף בגיפטליק
nמרדף יום צפונית למשטרת הג´יפטליק   21.4.69