הודעות ועדכונים

תא״ל (בדימוס) יהודה בר (י-ב) מ״מ יו״ר העמותה

 
חברים יקרים שלום
לבקשת  יו"ר העמותה יוסי קולר – מטעמים אישיים, זמנית לא יוכל להמשיך ולכהן בתפקידו.  
בהתאם להחלטת וועד העמותה ימלא את מקומו של קולר בהעדרו, חבר הוועד יהודה בר (י-ב).

כולנו מאחלים ל- י-ב הצלחה רבה בתפקידו.

בברכה
וועד העמותה