הודעות ועדכונים

שנה טובה -לכל החברים היקרים יוצאי סיירת חרוב

חברים יקרים יוצאי סיירת חרוב בבוא עלינו לטובה תשע"ח שלוחות לכם ברכתינו