הודעות ועדכונים

חברים מתעדים תולדות ופעילות מחזורים/פלוגות

שימור והנצחה המורשת
חברים מתעדים תולדות ופעילות מחזורים/פלוגות – מאז ועד עתה
מזה זמן אנו פועלים לשיפור והעשרת אתר העמותה ברשת, שעיקר מטרותיו הנן הנצחת המורשת והנופלים, סיקור
פעילות העמותה, שימור קשרי חברים ועמיתים, עדכון ומידע.

למעשה, אנו עצמנו מקורות המידע להעשרת האתר באשר לתקופה בה שרתנו בחרוב – כפי שגם לפעילויות ומפגשי צוותים ופָלגוֹת, מחזורים, פלוגות, ומחלקות המתקיימים מאז ימי הסיירת המיתולוגית ועד עתה )כן ירבו ויימשכו......(. מפגשים שהפכו למסורת לאורך כיובל אינם "עניין של מה בכך.....". כולנו ערים למשמעות המפגשים וחווים את התחושות המיוחדות המתלוות לאירועים אלה מעצם קיומם, את החיבור שאינו ניתק, ו"חיים
מחדש" את התכנים והשותפות עם האחים-לנשק לחוויות מאז..........
כל מפגש כזה הנו אירוע שאם לא יונצח – יישכח ויימוג. לדוגמא: במהלך החודשים האחרונים ניטעה חורשה בבקעה ע"י אחת מפלוגות הסיירת המיתולוגית. אירוע ייחודי ביותר שהיו בו מפגשי רעים, משפחות שכולות, פעילות משותפת ליוצאי היחידה עם הקהילה וטקס מאורגן למופת. פלוגה אחרת קיימה מפגש תקופתי באחת החורשות בשפלה הפנימית, מחזרו אחר קיים מפגש עשור וכד´. היו ויהיו עוד מפגשים כאלה שמשמרים את "רוח חרוב" ופעילותנו לאורך השנים. המפגשים הללו, שיתוף החברים האחרים, העלאת הדברים באתר עבורנו עצמנו ועבור הדורות שאחרינו - הן "השבט" האישי והן דורות ההמשך בצה"ל - הם מהכוחות המניעים ומשמרים את העמותה. כאן חשוב להדגיש כי לעיתים ימצא מי שיעביר צילומי אירועים לאתר, אך אלה מוצגים כגלריית תמונות. אפילו על אירוע היובל שקיימה העמותה, אין ו-לו מילה אחת כתובה. צילום, סרטון וכל מצג אחר חשובים הם לציון האירוע, ומהווים מזכרת ואמצעי מורשת. אולם תיאור הרקע ותכני האירוע בנוסח כתוב, חשוב לא פחות האתר הוא "בַָמַה" עליה אנו מבקשים להעלות סיפורי מפגשים, צילומים ותיעוד נוסף ככל שקיים כזה. "מאז ועד עתה" והלאה, אל ההווה והעתיד. אין ספק כלל כי נמצאים עמנו מי שידעו להעלות את הדברים על הכתב )כל אחד בדרכו וסגנונו( ולהנציח פעילות בכתובים ותמונה. אל אלה באה פנייתנו זו

ערוצי העברת תיעוד
• דוור האתר
או
• shisr1@sitalint.com
או
• באמצעות WA אל 050-5271186