הודעות ועדכונים

חדש באתר

  • מסע סיירת חרוב במלחמת 6 הימים
  • פלוגת קורן
  • הערה: לשם גישה לספרה של פלוגת קורן באמצעות אתר העמותה – פעל עפ"י ההנחיות באתר. ההליך הוא פשוט.
  • מחבלים על העצים
ערוצי העברת תיעוד
• דוור האתר
או
• shisr1@sitalint.com
או
• באמצעות WA אל 050-5271186