הודעות ועדכונים

אירועי פעילות העמותה - עדכון

שלום לכולם, על אף משבר הקורונה וככל שהמגבלות מאפשרות - ממשיך וועד העמותה ופועל, לא נוכל לקיים פעילויות המחייבות התכנסות ולפיכך אנו נאלצים לדחות אירועים כגון האסיפה הכללית (שנקבעה לתחילת מאי 200), הסרת לוט מסלעי/אנדרטות הנצחה בפארק חרוב שבבקעה, עלייה לקברי חללי הסיירת ואף התכנסות ישיבות הוועד.
למרות המגבלות, מבוצעות פעולות שאינן מחייבות התכנסות או אחרות בכפוף להיתרים מיוחדים. בין היתר:
דו"ח כספים לשנת 2019 – רו"ח העמותה, חברנו ג´ורג´ גולדמן סיים את הכנת הדו"ח שהועבר לבחינת וועדת הביקורת של העמותה.
דור המשך - נמשך הקשר עם צוות ההקמה של דור ההמשך (יוצאי סיירת חרוב הצעירה) ונקווה כי עם השיבה לשגרת חיים והרחבת הפעילות נקדם את הליכי השתלבותם – והבאים אחריהם – כחברים בעמותה ובעלי תפקידים.
סיירת-חרוב – נמשכים קשרי המור"ק עם סיירת-חרוב הצעירה הענקת מלגות למצטייני הסיירת והשתתפות העמותה באירועי היחידה (בכפוף ובהתאם לפקודות הצבא). עוד על האירועים באמצעות הלינקים שלהלן:
"מרוץ מגן - חרוב" 2020
"מרוץ מגן - חרוב" 2019
אל מול רצועת עזה גזרת כיסופים תום תעסוקה מבצעית, מרץ - 2020
הענקת מילגה לסמ"ר אביאל מעודה
תום תעסוקה מבצעית בגזרת עציון

בתקווה לשיבה מהירה לשגרת פעילות מלאה
שימרו על בריאות איתנה
י. שי – מנכ"ל העמותה