הודעות ועדכונים

מחזקים את קופת העמותה!!

 שלום לכולם , כידוע מצבה הכספי של העמותה מעכב ואינו מאפשר לנו מימוש מיזמים ופעילות שבמסגרת מטרות העמותה לשימור מור"ק הסיירת, הנצחת הנופלים  והקשר עם משפחותיהם, הקשר עם סיירת חרוב הצעירה והמשך תכנון ופיתוח פארק

2020
שלום לכולם,
כידוע, מצבה הכספי המדולדל של העמותה מעכב מאוד ואינו מאפשר לנו מימוש מיזמים ופעילות שבמסגרת מטרות העמותה לשימור מור"ק הסיירת, הנצחת הנופלים והקשר עם משפחותיהם, הקשר עם סיירת-חרוב הצעירה והמשך תכנון ופיתוח פארק סיירת-חרוב בבקעה (גבעת רעות חרוב  Google Map:). נא ראו:
באסיפה הכללית שהתקיימה ב-22 ספטמבר 2020 (לעיון בסיכום האסיפה, ראו נא להלן), השתתף יוצא הסיירת אשר פעילות העמותה והרצון ליטול חלק בעשייה, כמו גם הקשר עם חבריו-לנשק וכלל יוצאי הסיירת המיתולוגית חשובים לו וקרובים לליבו. לא אחת הרים כבר תרומות לסיוע ותמיכה בפעילותנו. עמיתנו זה התחייב כי החל ממועד התכנסות האסיפה ולמשך חודש ימים (22 אוקטובר 2020) תוכפל על ידו כל תרומה שתועבר לעמותה. שקל-כנגד שקל.
אין בכך רק הבעת הערכה לפעילות העמותה והרצון לתת. זוהי דוגמא אישית של מי ששרת עימנו בסיירת, משך עשרות שנים שומר על קשר רציף עם עמיתיו לשירות בחרוב ומטה כתף לשותפות פעילה בעשיית העמותה. ראוי כי כולנו, לוחמים ומפקדים יוצאי סיירת-חרוב, נצטרף ליוזמת חברנו זה ונפעל במשותף לקידום והשגת מטרותינו.
לסיכום האסיפה  -  http://www.484.co.il/editor/assets/amuta/amutaAsefaClalit25_9_20.pdf

בברכת גמר חתימה טובה
י. שי
With best regards

I. Shai
--------------------------------------------------------------------------
לתרומות
בנק הפועלים
הפקדת מזומן או העברה בנקאית
סניף רמת-גן, 613
ח-ן מס´ 606371
מוטב: עמותת סיירת חרוב
באמצעות צ´ק
אל ת.ד. 417, כוכב יאיר 4486400
באמצעות אתר העמותה
http://www.484.co.il/?module=category&item_id=65