הודעות ועדכונים

רישום חברות בעמותה - תזכורת

אנו מבקשים להזכיר לאלה שטרם שיגרו את טופס ההרשמה לעמותה, השלימו נא  את הליך ההרשמה ע"י מילוי הטופס שניתן להפיק באמצעות אתר העמותה ע"י פתיחת המוליכים כדלהלן: