אירועים

16.11.2017 הזמנה לסמינר: יחידות מיוחדות ומובחרות בצה"ל - סיירות חרוב, אגוד ושקד

סמינר שנתי בנושא יחידות מיוחדות ומובחרות בצה"ל ומערכת הביטחון,
מפגש שני - סיירות אגוז, שקד וחרוב.