הוועד המנהל


ועד המנהל


1. יוסף קולר - יו"ר העמותה
2. יהודה בר (י.ב.) מ"מ יו"ר העמותה
3. שלום קורן
4. משה בודגה
5. דוד גילת
6. אלכס שמגר
7. אלי חסון
8. אתי מנור
9. אהוד גבריאלי
10. רמי גרשון
11. שמוליק מור
12. יחיאל אקוע

מנכ"ל העמותה - ישראל שי