מפקדי הסיירת

ישראל פסח

1973

ממאמרו של ד"ר זאב דרורי
תקופת ישראל פסח


סא"ל ישראל פסח שהחליף את מנחם סלע כמפקד היחידה בינואר 1973 עסק בעיקר באימונים. בלחץ של אלוף פקוד המרכז רחבעם זאבי  הייתה סיירת "חרוב" לכוח עתודה להשתלטות על מטוסים חטופים. כסיירת פיקוד מרכז, האחראי לנמל התעופה בן-גוריון, פיתחה היחידה תרגולות והתאמנה ליעוד ייחודי זה.
למעשה הייתה היחידה חסרת יעוד והמטכ"ל קיבל החלטה על פירוק היחידה עוד לפני מלחמת יום הכיפורים. עם סיום תפקידו של פסח בספטמבר 1973 , לא מונה מפקד אחר תחתיו ויאיר קליין הסמג"ד נשאר לנהל את פרוק היחידה.

סיירת "חרוב" שהפכה ליחידה מקצועית מובילה בפעילות הבט"ש ובלחימה במחבלים בפיקוד המרכז, מצאה עצמה מובטלת ומתבטלת. הכשרת ואימון הלוחמים היו בתחום הצר של הבט"ש, כמו גם הציוד והאמל"ח שלא התאימו למלחמה רבתי. סיירת "חרוב" הגיעה לשעת מבחן, להיות או לחדול לאחר שנרגעה החזית המזרחית והמתנדבים לסיירת לא מצאו עוד כל עניין בשגרה המנוונת של פעילות הבט"ש השגרתית וחסרת האתגרים. חזרה
1973