סרט ההמרדף


                                         

סיירת חרוב - הקמה והגדרת משימות 

במרץ 1966 החלה הקמת סיירת חרוב שמנתה אז כ- 40 לוחמים ומפקדים, בפיקודו של סגן יחזקאל שלום. היחידה פעלה במסגרת מודיעין חטיבה 35 אך הונחתה ישירות על ידי פקוד המרכז. הפיקוד, שביקש להימנע מטיפול בבעיות שוטפות של יחידת בט"ש קטנה, השאיר את "חרוב" בתוך חטיבה 35, אולם לחטיבה לא הייתה יכולת לטפל בבעיות הייחודיות של היחידה. במיוחד בנושאי כוח אדם טכני ואמצעים מיוחדים. כבר בראשית דרכה ניתן היה להבחין בשניות ששררה בחטיבה 35 ביחס לצרכיה של יחידת "חרוב".
שניות שהתבטאה בחוסר רצונם המופגן של מפקדי חטיבה 35 ,להעביר לוחמים ליחידה הנבנית. עצם הכפיפות הכפולה לחטיבה ולפיקוד, והקו הפתוח בין סגן יחזקאל שלום מפקד היחידה - למפקדת הפיקוד יצרו בעיות מרות ותפקוד. לקראת סוף שנת 1966 והעלייה בצרכי הבט"ש לאורך הגבול עם ירדן, החליט הרמטכ"ל רב-אלוף יצחק רבין על הקמתו של גדוד סיור בפיקוד המרכז.
יעודה של "חרוב" הוגדר: ´להוות כוח מיוחד למשימות הביטחון השוטף ומבצעים מיוחדים´. המטרה הייתה ליישם את הלקחים המבצעיים שנרכשו בסיירת "שקד" בפיקוד דרום - בפעילות הבט"ש לאורך הגבול עם ירדן. בהנחיית הרמטכ"ל בנה הפיקוד יחידה מיוחדת שתתמחה בפעילות הבט"ש ומבצעים בשילוב אמצעים מיוחדים ובכך תוריד את נטל הביטחון השוטף מגדודי הצנחנים.