מטרות העמותה

 מטרות העמותה
  • טיפוח ושמירת מורשת הקרב וגאוות היחידה בקרב בוגרי הסיירת, בני משפחותיהם ואחרים. 
  • המשך הנצחת חללי יחידת סיירת חרוב. 
  • עזרה לחברי העמותה ולמשפחותיהם וכן למשפחות החללים. 
  • ארגון מפגשים וכינוסים, תחרויות ספורט ותרבות ופעילויות אחרות אשר יתרמו ליצירה ו/או שמירת קשרים בין יוצאי הסיירת.
מטרות העמותה