תכנית עבודה שנתית

תכנית עבודה לשנת 2017
 1. ישיבות עמותה.
 2. כנס יובל במאי 2017.     
 3. הידוק הקשר עם המשפחות השכולות.
 4. הידוק הקשר עם גדוד חרוב.
 5. צירוף חברים חדשים לעמותה.
 6. המשך שדרוג אתר חרוב (בעיקר מורשת קרב)
 7. הידוק הקשר עם פרלמנט "ריביירה"
 8. יום הזיכרון בבקעת הירדן.
 9. הנחת זרים ודגלונים ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
 10. גיוס כספים ותרומות.
 11. אסיפה כללית בסוף שנה.
 12. המשך ושיפור פעילות הוועדות השונות.
 13. מפגשים והרצאות בנושא מור"ק.
 14. מלגות לחרוב ולמשפחות שכולות.
 15. חורשת חרוב.