פעילות מבצעית

מרדפים - ממאמרו של ד"ר זאב דרורי

לעומת האכזבה מפעילות מארבי הבטן , סיפקו המרדפים תוצאות טובות יותר בלחימה במחבלים.
המרדף היה צות קרב שהפתחה באותם ימים בבקעת הירדן ובאזורי ההר בשומרון ויהודה. רפול, מח"ט הבקעה, העמיד כעקרון ראשון, דוגמה אישית של מפקדים העומדים בראש הכוחות ומסתערים ראשונה. לא ניתן לנהל מרדף מחמ"ל, גם אם יהיה מצויד
במיטב המפות, התצ"אות והקשר. על מפקד להיות בשטח לקרוא את הנתונים המשתנים בעיניו ולקבל החלטות, מתוך תצפית על המתרחש בזמן אמת .
1968