פעילות מבצעית

סרט 50 שנה לסיירת חרוב ערב מורשת והתייחדות 9.7.2017

 סרט 50 שנה לסיירת חרוב
2017