פעילות מבצעית

כתבת צביקה כהן - סיירת חרוב בפעולת כראמה, 21 מרס 1968

ב"מבצע תופת" פעלה סיירת חרוב בגזרה הצפונית. (....) היחידה פעלה בשני כוחות עיקריים:
א. עיקר כוח היחידה שכלל פלוגה מוגברת (פלוגת אלכס שמגר) ונוספים ממפקדת היחידה בפיקודו של מפקד חרוב עמוס נאמן (יחד עם דני שגיא – צ'ובו – שהיה בחפיפה).
ב. צוות בפיקוד הכותב, קמב"ץ היחידה, שהצטרף לכוח משולב שכלל 3 טנקי שרמן, צוות נוסף מחטיבת הבקעה בפיקודו של גד מנלה וצוות הנדסה. היינו 3 טנקים ו- 3 זחל"מים (....).
 
1968