פעילות מבצעית

כתבת צביקה צוק: לאחר המלחמה

למעלה מ- 15 שנה חלפו מאז העלה צביקה צוק על הכתב את דבריו אלה: (...) "מלחמת יום כיפור צנחה עלינו כרעם ביום בהיר. (...) כצוערים בבה"ד 1  (...) "חברי לסיירת חרוב ואני ניסינו להתעדכן מה קורה ביחידה והתבשרנו כי הגדוד יושב בבקעה" (...)
עתה, משמלאו 45 שנה לאותה מלחמה והקרב בעיר סואץ ורבים מלוחמי ומפקדי סיירת חרוב "עדיין שם", מובאים דבריו של צביקה אל אתר העמותה......... 
 
1973