פעילות מבצעית

רס"ן אסא קדמוני - עיטור הגבורה

 רס"ן קדמוני אסא 456604 
מלחמת יום הכיפורים

רס"ן קדמוני אסא 456604
תיאור המעשה:
ביום ה-17 באוקטובר 1973, פקד סרן אסא קדמוני על חוליה מכוח לוחמים ממפקדת הגדוד. כוח זה נותק משאר הגדוד ב"סרפאום", בתוך מתחם של גדוד מצרי. עיקר הלחץ שהפעילו המצרים היה מצפון, לכיוון החוליה של סרן אסא קדמוני. לאחר זמן קצר נפצע אחד מאנשי החוליה, ואחד נהרג. סרן אסא קדמוני השמיד שתי משאיות עם חיילים מצריים, ונלחם לבדו נגד כוחות מצריים גדולים שניסו להסתער על הכוח המנותק והגיעו עד למרחק מטרים ספורים ממנו, במשך כ-4 שעות, עד שהגיע כוח החילוץ. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, דבקות במשימה וגבורה עילאית תוך חירוף-נפש.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור הגבורה
אייר תשל"ה מאי 1975, שמעון פרס, שר הביטחון
עיטור הגבורה
רס"ן אסא קדמוני