פעילות מבצעית

רב"ט קולר יוסף - צל"ש אלוף פיקוד

רב"ט יוסף קולר - צל"ש  אישי מטעם אלוף פיקוד המרכזרב"ט קולר יוסף