פעילות מבצעית

סיירת חרוב הוקמה באפריל 1966

 סיירת חרוב - הוקמה רשמית באפריל 1966, ראשיתה של סיירת חרוב במחלקת ביטחון שוטף שנבנתה בחטיבה 35 עוד בשנת 1963. הייתה זו מחלקת בט"ש של פיקוד המרכז שמנתה 4 צוותים ניידים על גבי ג'יפים, סה"כ 69 לוחמים.
1966
במרץ 1966 תוגברה היחידה ומנתה 40 לוחמים, בפיקודו של סגן יחזקאל שלום. היחידה פעלה במסגרת מודיעין חטיבה 35 אך טופלה ישירות על ידי פקוד המרכז. הפיקוד שביקש להימנע מטיפול בבעיות שוטפות של יחידת 2 בט"ש קטנה, השאיר את "חרוב" בתוך חטיבה 35. לחטיבה לא הייתה יכולת לטפל בבעיות הייחודיות של היחידה, במיוחד בנושאי כוח אדם טכני ואמצעים מיוחדים. מראשית הדרך ניתן להבחין בשניות בחטיבה 35 ביחס לצרכיה של יחידת "חרוב", שהתבטאה בחוסר רצונם המופגן של מפקדי חטיבה 35 ,להעביר לוחמים ליחידה הנבנית. עצם הכפיפות הכפולה לחטיבה ולפיקוד, והקו הפתוח בין סגן יחזקאל שלום מפקד היחידה למפקדת הפיקוד יצרו בעיות מרות ותפקוד. לקראת סוף שנת 1966 והעלייה בצרכי הבט"ש לאורך הגבול עם ירדן, החליט הרמטכ"ל רב-אלוף יצחק רבין על הקמתו של גדוד סיור בפיקוד המרכז. יעודה של "חרוב" הוגדר: ´להוות כוח מיוחד למשימות הביטחון השוטף ומבצעים מיוחדים´. המטרה הייתה ליישם את הלקחים המבצעיים שנרכשו בסיירת "שקד", בפעילות הבט"ש לאורך הגבול עם הגדה המערבית. הפיקוד ביקש לבנות יחידה שתתמחה בפעילות הבט"ש, ולה אמצעים מיוחדים ובכך תוריד את נטל הביטחון השוטף מיחידות הצנחנים.

יחידת חרוב ניצנים ראשונים 1965-1967