פעילות מבצעית

פלוגת קורן במלחמת יוה"כ 1973

סיפורה של פלוגת קורן במלחמת יום הכיפורים 1973
1973
פלוגת קורן