וועדות העמותה

חלוקת תחומי אחריות בין חברי וועד העמותה


1. שלום קורן      -   יו"ר  פרוייקט גבעת הרעות, וקשר עם חוות עיינות קדם
2. אהוד גבריאלי  -   צירוף חברים לעמותה ואירגון האסיפה הכללית
3. אלי חסון        -   ראש וועדת הנצחה         
4. אשר יומטוביאן -   קשר עם המשפחות השכולות
5. דייויד זילברג   -   גיוס כספים
6. יוסי קולר        -   חדר הזיכרון  ומחנה גדי
7. יחיאל אקוע     -   ניהול האתר 484
8. משה בודגה    -   טכס הזיכרון ותמיכה בכל תחום לפי הצורך
9. נבו הראל      -   מורשת חרוב
10. צביקה צוק   -  עורך ביטאון סיירת חרוב
11. קובי מירון   - קשר עם סיירת חרוב החדשה


ועדת ביקורת:

1. מירון קורנר
2. שלמה דריועץ משפטי
עו"ד יהודה זהבי

רואה חשבון
ג´ורג´ גולדמן