ישיבות וועד העמותה

 

סיכומי ישיבות ועד הנהלת העמותה

ישיבת עמותה 2.2.2022

ישיבת עמותה - 9.1.2022

 ישיבת עמותה - 1.12.2021

 ישיבת עמותה 3.11.2021
 ישיבת עמותה 7.10.2021
ישיבת עמותה  1.9.2021
ישיבת עמותה 4.8.2021
ישיבת עמותה 6.7.2021
 ישיבת עמותה 1.6.2021
 ישיבת עמותה 7.4.2021
 ישיבת עמותה 5.1.2021
 ישיבת עמותה 4.11.2020
 ישיבת עמותה 19.8.2020
 ישיבת עמותה 11.3.2020
 ישיבת עמותה 5.2.20
 ישיבת עמותה 14.1.2020 
 ישיבת עמותה 11.12.2019
 ישיבת עמותה 14.11.2019
ישיבת עמותה 29.8.2019
ישיבת עמותה 5.6.2019
 ישיבת עמותה 1.5.2019
 סיכום ישיבת עמותה 3.4.2019
 סיכום ישיבהת עמותה 13.2.2019
 סיכום ישיבת עמותה 2.1.2019
סיכום ישיבת עמותה 11.12.2018
 סיכום ישיבת עמותה 13.11.2018

סיכום ישיבה 16.10.2018
 סיכום ביקור עם עדן בר - אתר ההנצחה היחידתי בבקעת הירדן 9.8.18
 סיכום ישיבה 12.9.2018
  סיכום ישיבה 7.8.2018
סיכום ישיבה 1.7.2018

 סיכום ישיבה 15.5.2018
סיכום ישיבה 20.4.2018 
 סיכום ישיבה 23.1.2018
 סיכום ישיבה 24.12.2017
  סיכום ישיבה 29.11.2017
   סיכום ישיבה 24.10.2017
    סיכום ישיבה  22.8.2017

 סיכום ישיבה  1.2.2017
   סיכום ישיבה  20.7.2016
   סיכום ישיבה  21.6.2016