הוועד המנהלועד המנהל

1. שלום קורן - יו"ר
2. אהוד גבריאלי
3. אלי חסון
4. דייויד זילברג
5. יוסי קולר
6. יחיאל אקוע
7. אשר יומטוביאן
8. משה בודגה
9. נבו הראל
10. צביקה צוק
11. קובי מירון


בעלי תפקידים


אורי עתיר - גזבר 
עו"ד יהודה זהבי - יועמ"ש
רו"ח ג´ורג´ גולדמן - רואה חשבון