סיירת חרוב דור ההמשך

  סיירת חרוב המתחדשת - דור ההמשך

סיירת חרוב המתחדשת - דור ההמשך 
גדוד חרוב

הגדוד הוקם ב - 1995 ושמו ניתן לו להנצחת סיירת חרוב ההיסטורית. לוחמי הגדוד ומפקדיו נושאים את סמל הסיירת ההיסטורית (שעוצב והופק ב - 1966 ע"י מייסדי סיירת חרוב המיתולוגית) ופועלים למיגור הטרור בזירות רבות בהן פעלנו אנו (כל אחד בעתו..... ), כל דור בהתאמה לאופי ואירועי התקופה. כ - 22 שנה לאחר הקמתו ו - 43 שנה לאחר פירוקה של סיירת חרוב ההיסטורית, משנה הגדוד פניו, אופיו, דרכי ושיטות פעילותו והופך להיות סיירת חרוב!!
במטרה לשימור מורשת הסיירת ההיסטורית ועוד טרם הקמת סיירת חרוב המתחדשת החליט וועד העמותה ( 14 אוקטובר 2015) בראשות תא"ל (בדימוס) יוסי קולר לטפח ולקדם את הקשר עם גדוד חרוב. עוד הוחלט בהמשך כי מפקדים ולוחמים יוצאי הגדוד יהיו ממשיכי דרכה של העמותה. הגם כי הקשר עם הגדוד התקיים כבר אז הוא היה מושתת בעיקר על אירועי הנצחה, הקשר עם המשפחות השכולות ולעיתים הרצאות מור"ק. מעת שהתקבלה
החלטת הוועד לעניין דור ההמשך, שיתוף הפעולה עם גדוד חרוב הורחב והתהדק.
הנצחת הנופלים וקשר עם משפחות הנופלים
בפעילותם של חברי וועד העמותה אתי מנור (ששימרה את הקשר עם משפחות הנופלים משך שנים ארוכות) ושמוליק מור וקשריהם הרצופים עם קצינות הנפגעים ובעלי תפקידים בחטיבת כפיר וגדוד חרוב, הם ביססו את השותפות בת השנים בביצוע אירוע האזכרה השנתית לחללי סיירת וגדוד חרוב ולוחמי הסיירת ההיסטורית שנפלו במלחמות ישראל המתקיים באתר ההנצחה בבקעת הירדן.
בהמשך הוקמה בעמותה וועדת הנצחה וקשר עם המשפחות השכולות, בראשותו של חבר וועד העמותה אלי חסון, המצוי בקשר רציף עם משפחות נופלי סיירת חרוב ההיסטורית ועם חללי גדוד חרוב ופועל בשת"פ עם בעלי התפקידים הרלוונטיים לנושא בחטיבת כפיר.
מור"ק
בקרב לוחמי ומפקדי הסיירת (כפי שהיה גם בתקופת הגדוד) קיים עניין רב בפעילות הסיירת ההיסטורית ומדי פעם מובאים בפניהם פרקי מור"ק מתולדות סיירת חרוב. פעילות זו שהחלה לפני מספר שנים הולכת ונמשכת. בנוסף להרצאות מור"ק, ב- 9 יוני 2017 הצטרפה קבוצת לוחמי הסיירת המתחדשת ל"מסע אזכרה" שקיימו לזכרו של בצלאל יעיר הי"ד (שנפל במהלך פעילות מבצעית מיד לאחר מלחמת 6 הימים) בני משפחתו. המסע התקיים ביום התאריך העברי לנפילת בצלאל (ט"ו סיון), בסמוך לנתיב פעילות סיירת חרוב בתחילת מלחמת יוני 1967 . ב - 19 יולי 2017 הצטרף צוות לוחמי הסיירת ל"מסע בעקבות לוחמים" שקיימה קבוצה ממייסדי סיירת חרוב בו השתתפו גם בנות הזוג, ילדים ונכדים, לשחזור ואזכור פעילות הסיירת במלחמת 6 הימים. את שני האירועים הוביל מי שהיה מפקד הסיירת באותה תקופה תא"ל (בדימוס) אריה צידון (צימל). הדים מקרב לוחמים ומפקדי הסיירת העידו על חשיבות שיתוף הדור הצעיר במור"ק הסיירת המיתולוגית.
הסיירת המתחדשת
אירועי 22 מרס 2017 ציינו את חידוש ימיה של סיירת חרוב ההיסטורית והקמת הסיירת - המתחדשת.
עפ"י החלטת הרמטכ"ל, רא"ל גדי אייזנקוט, החל מעט קודם לכן הליך הסבת גדוד חרוב לגדוד סיור שיישא את השם סיירת חרוב. אירועי יום הקמת הסיירת המתחדשת החלו באתר ההנצחה של "הסיירת שלנו" בבקעת הירדן. חבל ארץ החרוט היטב בזיכרון כולנו ודומה כי כך ייוותר. מיקום שלא נמצא טוב ממנו לקיום מפגש סמלי כל כך של לוחמי ומפקדי היחידה המתחדשת עם קבוצת וותיקי הסיירת המיתולוגית לדורותיה. ביניהם מתי פז, יחיאל אקוע, אלי חסון, אלי רצין, - חגי לוטן, דודו גלבוע (סיילוק), הח"מ וחברים נוספים. תא"ל (בדימוס) יוסי קולר, מי שהיה בשעתו אחד ממפקדי הסיירת, נשא דברים בפני לוחמי ומפקדי הסיירת המתחדשת שהיוו משום "צידה לדרך" וחברנו חגי לוטן הציג למקימי הסיירת המתחדשת "ציוני דרך" בתולדות הסיירת ההיסטורית מאז הקמתה ב- - 1966 ועד פירוקה ב- 1974 .
היה זה מפגש בין דורות שגישר על עשרות שנים (לחלקנו נכדים בגילאי הלוחמים עמם נפגשנו). בטקס צנוע מאוד, נטול כל רשמיות, וכהענק אב לבנו הועבר דגל סיירת חרוב ההיסטורית – לסיירת המתחדשת. אירוע מאוד משמעותי לנו השבים אחור כיובל ולצעירים שרק החלו דרכם כיחידת סיור ויהיו הם לנו - לדור המשך.
עמותת סיירת חרוב
למספר קילומטרים אחרונים שבסיום המסע היחידתי אליו יצא הגדוד (כן, עד מסדר ההקמה באנדרטת הבקעה עדיין – גדוד) מיד לאחר המפגש, הצטרפנו גם אנו. אותה קבוצת "זקני סיירת חרוב" ההיסטורית. סיימנו את המסע עם דור ההמשך באנדרטת הבקעה. שם, על קיר הזיכרון, חרוטים שמות רבים מחברינו. בטקס צבאי שהתקיים על רחבת האנדרטה בהשתתפות לוחמי הגדוד ומפקדיו, מח"ט כפיר ויוצאי סיירת חרוב ההיסטורית, הוקמה הסיירת החדשה.
עבורנו, מי שהיו שם, היוותה ההצטרפות ל"עוללים" במסע והטקס שבסיומו הרבה מעבר ל"עוד שינוי ארגוני בצבא". שותפים היינו להקמת דור המשך שיישא את השם סיירת חרוב.
לכלל היחידה ההולכת ומתהווה לסיירת, לוחמיה, מפקדיה, תומכי הלחימה, וצה"ל זהו שינוי במובן הצבאי ובוודאי גם - האישי. לנו, מי ששרתו באותה סיירת היסטורית והעמותה שהקמנו, זהו ציון דרך ערכי.

נדבך חשוב ביותר בפעילותנו לשימור המורשת שכולנו ומי שהיו עימנו באותן שנים ואינם עוד, מהווים חלק בלתי נפרד ממנה. הנה, קם דור צעיר ממשיך את דרכנו. חידושה של סיירת חרוב הוא ציון דרך להמשך יחסי הגומלין הקיימים כבר מזה זמן בין העמותה לסיירת אשר תמשיך לשאת לפיד שהוצת על ידינו לפני למעלה מיובל.
בשיחות ומפגשים עם לוחמים ומפקדים אנו עדים (וגם נהנים.....) להתעניינות רבה ורצון לדעת שמקננים בקרב הצעירים. ללמוד עוד אודות פעילות הסיירת בשנים 1966 – 1974 . הרצאות מור"ק ושיח עם לוחמים ומפקדים מהווים חוליה מקשרת נוספת בין חרוב של היום וזו של אז והן מתקיימות כבר, כפי שגם צוותי הסיירת הצעירה שמצטרפים – למפגשים ופעילות מור"ק של יוצאי הסיירת הוותיקה.

אמיתי לגמרי!!
כבימי נעורינו, כתף שמאל של אלי רצין "נזכרת", "משחזרת" ועומדת יפה במשימה – בכך רק החילונו. עוד נמשיך ונצטרף "לבני הטיפוחים" למסעות ופעילויות בעתיד. יהיו מאיתנו - אלה שיצטרפו לקטעי דרך בצעידה ואחרים יפגשו את הצעירים בתחנות שבדרך, נקודות – סיום מסע או אימון, ימי פעילות פנאי ותרבות יחידתית וכיוב´.
מלגות
עם "אימוץ" הגדוד ועתה הסיירת, מעניקה העמותה מספר מלגות שנתיות לחיילים ומפקדים שסיימו את שירותם בסיירת, כהערכה על פועלם וכסיוע בתחילת דרכם האזרחית. ליישום ההחלטה עפ"י כללי מינהל תקין הוקמה וועדה בה מכהנים חברי הנהלת העמותה. להליך בחירת מסיים השירות בהסיירת לו תוענק מילגת העמותה נקבע נוהל הכולל מדדים ושותף פעיל לכך הנו מפקד הסיירת. עד כה הוענקו כבר מספר מלגות כאלה במעמד אירועי הפרידה שהפכו לנוהג קבוע בסיירת ובהם מובעות הערכה והוקרת מסיימי השירות בה.
סמ"ר רועי אמרוסי הנו בין הראשונים לו העניקה העמותה מילגת לימודים
מלגות אלה לדור ההמשך של העמותה הנן תרומתנו, לוחמי ומפקדי הסיירת המיתולוגית, להבעת הערכה למי ששרתו בחרוב "הצעירה" ולשם המשכיות והעצמת העמותה ע"י קירוב, טיפוח ופיתוח דור ההמשך לשימור מורשתנו וזיכרון הנופלים.
חברות בעמותה
כמונו, וותיקי הסיירת המיתולוגית ("עוללים" עוד כלל ועיקר), גם ליוצאי חרוב של היום עומדת הזכות המלאה לחברות בעמותה. במפגש שהתקיים לאחרונה עם משתחררים ולאחר טקס הענקת מילגת העמותה לסמ"ר רועי אמרוסי הם נקראו להצטרף לעמותה וכך נמשיך ונפעל גם הלאה. – מאמינים כי אט אט יוטמע הליך ההצטרפות לעמותת סיירת חרוב בקרב יוצאי היחידה שיביאו בעקבותיהם חברים נוספים. לבד משימור המורשת יש לנו רבות לפעול יחדיו.