פארק סיירת חרובלוחמים, מפקדים ותומכי הלחימה - יוצאי סיירת חרוב המיתולוגית, משפחות הנופלים וחברים שאיבדנו בטרם עת, דור ההמשך בסיירת חרוב הפעילה, שלומות !
בשנת העבודה 2021 תפנה העמותה מאמץ מיוחד ומשאבים להקמת פארק סיירת-חרוב שעל גבעת הרעות הסמוכה לחוות עיינות-קדם שבבקעת הירדן.

המיזם, פרי רעיונו של מיכה שלוי (יוצא סיירת חרוב ומלוחמי קרב העיר סואץ),
החל למעשה בתחילת שנת 2018. מפגש לוחמי הסואץ ובני משפחותיהם, שהוקדש לנטיעות ראשונות על הגבעה,
היווה ציון דרך לתחילת פעילויות ומפגשי רעים עיתיים שם. במהלך שנת 2020 החלה פעילות העמותה להקמת פארק סיירת חרוב על הגבעה.
מיזם משותף לכולנו ונקווה כי יחד נזכה לראות את הנוי הירוק והפעילות המגוונת על גבעת הרעות.
שנה אזרחית טובה, שנת בריאות איתנה, וּבְהָנֵץ האור בקצה המנהרה – יבוא "דרור" לכולנו.......

 עוד על הפארק וייעודיו ראו נא בכתבתו של תא"ל (מיל.) שלום קורן, שהיה מ"פ א´ בסיירת חרוב בקרב העיר סואץ במלחמת יום כיפור, אוקטובר 1973.