הצטרפות לעמותה


    טופס הצטרפות – לוחמי ומפקדי סיירת חרוב.
לכל מי ששרתו בסיירת חרוב ולמשפחות הנופלים עומדת הזכות המלאה לחברות בעמותת אנשי היחידה.

להצטרפות לעמותה יש למלא את הפרטים בטופס הר"מ ולשלוח לפי הכתובת שבטופס.


 טופס הצטרפות – לוחמי ומפקדי סיירת חרוב.

  טופס הצטרפות – משפחות הנופלים.