סמ"ר אביב גיאת 12.9.18

 הענקת מילגה לסמ"ר אביב גיאת 12.9.2018