מלגות


מלגות
עם "אימוץ" הגדוד ועתה הסיירת, מעניקה העמותה מספר מלגות שנתיות לחיילים ומפקדים שסיימו את שירותם בסיירת, כהערכה על פועלם וכסיוע בתחילת דרכם האזרחית. ליישום ההחלטה עפ"י כללי מינהל תקין הוקמה וועדה בה מכהנים חברי הנהלת העמותה. להליך בחירת מסיים השירות בהסיירת לו תוענק מילגת העמותה נקבע נוהל הכולל מדדים ושותף פעיל לכך הנו מפקד הסיירת. עד כה הוענקו כבר מספר מלגות כאלה במעמד אירועי הפרידה שהפכו לנוהג קבוע בסיירת ובהם מובעות הערכה והוקרת מסיימי השירות בה.
סמ"ר רועי אמרוסי הנו בין הראשונים לו העניקה העמותה מילגת לימודים,
מלגות אלה לדור ההמשך של העמותה הנן תרומתנו, לוחמי ומפקדי הסיירת המיתולוגית, להבעת הערכה למי ששרתו בחרוב "הצעירה" ולשם המשכיות והעצמת העמותה ע"י קירוב, טיפוח ופיתוח דור ההמשך לשימור מורשתנו וזיכרון הנופלים.

  נוהל הענקת מילגה מעמות סיירת חרוב

  הענקת מילגה לסמ"ר עמיר ערוסי - יולי 2017

  הענקת מילגה לדני נגטה  - אוקטובר 2017